RADIO TEREZIJA d.o.o.

MB 2033160
OIB 09799544348

Adresa

Šetalište dr. Ivše Lebovića 28,
43000 Bjelovar, Hrvatska

Radio Terezija

+385 (43) 220 077,
terezija@terezija.hr

Marketing

+385 (43) 220 077,
marketing@terezija.hr

Eter

+385 (43) 220 057,
radio.terezija@gmail.com

Info Redakcija

+385 (43) 220 077,
redakcija@terezija.hr

SLOBODNO NAS

KONTAKTIRAJTE

U SVAKO DOBA

  •  -
  • Should be Empty: